ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
173/2563 ขยายเวลาสอบราคาไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ สำหรับศูนย์เป็นเลิศทางการสอน คุณธีรภัทร ภูมิรัตน์ 026976290 29 กันยายน 2563
175/2563 เปิดซองสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 20 ชั้นดาดฟ้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 29 กันยายน 2563
174/2563 สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังใส ประจำปีการศึกษา 2563 คุณปราณี นิลใสล 026976091 23 กันยายน 2563
158/2563 เปิดซองสอบราคาโครงการกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 7, 9 และอาคาร 21 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976059 9 กันยายน 2563
156/2563 สอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2563 คุณวุฒิพงษ์ นามสมบูรณ์ 026976023 3 กันยายน 2563
157/2563 ขยายเวลาสอบราคางานปรับปรุงช่องชาร์ป อาคาร 5 และอาคาร 7 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 3 กันยายน 2563
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
150/2563 สอบราคาไมโครโฟนแบบมือถือ สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน คุณธีรภัทร ภูมิรัตน์ 026976290 28 สิงหาคม 2563
153/2563 สอบราคาจัดทำของที่ระลึกและอุปกรณ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" ประจำปีการศึกษา 2563 คุณกนกพร แก้วกำเนิด 026976913 28 สิงหาคม 2563
151/2563 ขยายเวลาประกวดราคางานปรับเปลี่ยน Fire Pump อาคาร 5, 7, 9 และอาคาร 10 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 27 สิงหาคม 2563
152/2563 ขยายเวลาประกวดราคางานว่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย งานจัดการจราจรและงานวินัย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 25 สิงหาคม 2563
137/2563 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง iPad สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คุณจันจิรา เลิศศรีบัณฑิต 026976277 10 สิงหาคม 2563
125/2563 สอบราคางานว่าจ้างจัดทำระบบบริหารการจอดรถ (Smart Parking) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976056 5 สิงหาคม 2563
120/2563 สอบราคางานปรับปรุงช่องชาร์ป อาคาร 5 และอาคาร7 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 4 สิงหาคม 2563
136/2563 เปิดซองสอบราคางานปรับเปลี่ยนโคมไฟฟ้า อาคารหอประชุมใหญ่ อาคาร 15 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณสายชล ผลศิริ 026976058 3 สิงหาคม 2563