ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
207/2561 ขยายเวลาประกวดราคางานปรับปรุงสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ อาคาร 7 ชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976056
05/11/2018
208/2561 สอบราคาจัดซื้อเสื้อวอร์ม และชุดกีฬา สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2561 คุณจิรครินทร์ ศรีต่ายขำ
026976931
05/11/2018
206/2561 ขยายเวลาประกวดราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรบริหาณธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
01/11/2018

ประจำเดือน : ตุลาคม 2561

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
204/2561 สอบราคาจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 คุณยุพดี เรือนดวง
026976767
31/10/2018
175/2561 ขยายเวลาสอบราคาการจ้างทำปากกา จำนวน 20,000 ด้าม ประจำปีการศึกษา 2561 คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ
026976780
29/10/2018
192/2561 สอบราคาจัดทำทำเนียบบัณฑิต สูจิบัตร และดีวีดี สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คุณขวัญแก้ว ชูเจริญ
026976901
26/10/2018
196/2561 สอบราคาโครงการทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976056
26/10/2018
193/2561 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตรและเหรียญตรามหาวิทยาลัยสำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร คุณจันทิภา นีละเสวี
026976874
25/10/2018
201/2561 ขยายเวลาประกวดราคาว่าจ้างเหมาปรับปรุงคณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976056
24/10/2018
174/2561 ประกวดราคางานปรับปรุงสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ อาคาร 7 ชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
19/10/2018
157/2561 ประกวดราคางานจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรบริหาณธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
17/10/2018
170/2561 ประกวดราคางานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Design-Build) งานหลังคาคลุมพื้นที่สถาปัตยกรรมเฟส 1 บริเวณลานคอนกรีตระหง่างอาคาร 21 และอาคาร 24 คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
17/10/2018
171/2561 ขยายเวลาประกวดราคาการถ่ายภาพบัณฑิต งานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คุณยุพดี เรือนดวง
026976767
10/10/2018
162/2561 สอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตรและเหรียญตรามหาวิทยาลัยสำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร คุณจันทิภา นีละเสวี
026976874
09/10/2018
163/2561 สอบราคาการจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน 20,000 ใบ คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ
026976780
08/10/2018
164/2561 สอบราคาการจ้างทำปากกา จำนวน 20,000 ด้าม คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ
026976780
08/10/2018
165/2561 สอบราคาการจ้างทำเสื้อยืด "เด็กหัวการค้า" จำนวน 2,000 ตัว คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ
026976780
08/10/2018
152/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ งานออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน อาคาร 9 คณะนิเทศศาสตร์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดินแดง) คุณด้าว เสาร์ทอง
026976988
05/10/2018
139/2561 ประกวดราคาการถ่ายภาพบัณฑิต งานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คุณยุพดี เรือนดวง
026976767
02/10/2018
159/2561 การจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ กระดาษ และเศษซากต่าง ๆ ที่เลิกใช้งานแล้ว คุณอาภัสรา สารีวงษ์
026976091
02/10/2018