ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
71/2566 ประกวดราคางานปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาคาร 7 ชั้น 6 และชั้น 7 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณณัทเดชาธร สุทธิวารีพงษ์ 026976056 3 เมษายน 2566
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
70/2566 สอบราคางานโครงการปรับปรุงระบบ Fire Alarm และระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 30 มีนาคม 2566
58/2566 สอบราคาจัดซื้อ Professional 4K Video Camera จำนวน 2 ชุด คุณวรุตม์ เจิมกระจีน 026976274 29 มีนาคม 2566
59/2566 สอบราคาจัดซื้อ จอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 จำนวน 40 จอ คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976290 29 มีนาคม 2566
60/2566 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง LCD Projector จำนวน 40 เครื่อง คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976290 29 มีนาคม 2566
67/2566 ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Chiller อาคาร 21 ขนาด 200 ตัน คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 27 มีนาคม 2566
61/2566 สอบราคางานโครงการเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 16 มีนาคม 2566
57/2566 สอบราคางานว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 6 ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 0897936741 9 มีนาคม 2566
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
46/2566 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น 1 – 9 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณณัทเดชาธร สุทธิวารีพงษ์ 026976056 27 กุมภาพันธ์ 2566
49/2566 การจำหน่าย ครุภัณฑ์ ที่เลิกใช้งานแล้ว กระดาษและเศษซากต่างๆ คุณอาภัสรา สารีวงษ์ 026976093 27 กุมภาพันธ์ 2566
13/2566 ประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นายเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 17 กุมภาพันธ์ 2566
15/2566 ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงอาคาร 20 ชั้น 1 – 6 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณณัทเดชาธร สุทธิวารีพงษ์ 026976056 16 กุมภาพันธ์ 2566
16/2566 สอบราคาโครงการปรับปรุงผนังกระจกและฝ้าเพดาน บริเวณที่มีน้ำรั่วซึม อาคาร 24 ชั้น 18 และเจาะช่องเซอร์วิสของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 24 ที่ไม่สามารถบำรุงรักษาได้ คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 14 กุมภาพันธ์ 2566
14/2566 ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมด้านหลังอาคาร 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณณัทเดชาธร สุทธิวารีพงษ์ 026976559 13 กุมภาพันธ์ 2566
3/2566 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (ไม่มีจอ) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี 026976513 7 กุมภาพันธ์ 2566