ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
128/2565 ประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 12 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น 026976059 16 สิงหาคม 2565
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
116/2565 ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ อาคาร 20 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น 026976059 27 กรกฏาคม 2565
127/2565 สอบราคาจัดซื้อบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 27 กรกฏาคม 2565
115/2565 สอบราคางานโครงการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นเมทัลชีท อาคาร 9 (ฟิตเนส) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 26 กรกฏาคม 2565
117/2565 เปิดซองสอบราคางานปรับปรุงอาคาร 8 ชั้นดาดฟ้า (ปรับปรุงเฉพาะพื้นและทาสี) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 25 กรกฏาคม 2565
123/2565 ประกวดราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565-2566 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976911 25 กรกฏาคม 2565
124/2565 สอบราคาจัดซื้อประกันสุขภาพ(กลุ่ม)นักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 -2566 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976911 25 กรกฏาคม 2565
118/2565 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น คณะบริหารธุรกิจ คุณจารุณี ชัยคำภา 026976101 21 กรกฏาคม 2565
105/2565 สอบราคางานปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร 9 ชั้นดาดฟ้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 12 กรกฏาคม 2565
109/2565 สอบราคาจัดซื้อบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 12 กรกฏาคม 2565
111/2565 สอบราคางานว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หมัด ยุงและหนู ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976560 / 08979367 7 กรกฏาคม 2565
112/2565 สอบราคาการดำเนินการเพื่อเช่่าใช้บริการระบบ Customer Service ปีการศึกษา 2564 คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976780 7 กรกฏาคม 2565
106/2565 ประกวดราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565-2566 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976032 6 กรกฏาคม 2565
107/2565 สอบราคาจัดซื้อประกันสุขภาพ(กลุ่ม)นักศึกษานานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 - 2566 คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์ 026976032 6 กรกฏาคม 2565
104/2565 เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณสายชล ผลศิริ 026976058 5 กรกฏาคม 2565
108/2565 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น คณะบริหารธุรกิจ คุณจารุณี ชัยคำภา 026976101 1 กรกฏาคม 2565