ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
36/2564 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อ motion capture suit และ data glove (ชุดกล้องจับความเคลื่อนไหวและถุงมือ) สำหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 อ.จักรพันธ์ สืบแสน 026976510 10 มีนาคม 2564
35/2564 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976780 5 มีนาคม 2564
53/2563 สอบราคางานว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งกล้องวงจรปิด ระยะที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพรต นิ่มสมบุญ 026976559 26 มีนาคม 2563
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
24/2564 ขยายเวลาสอบราคาการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) จำนวน 4 ชุด คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976780 25 กุมภาพันธ์ 2564
20/2564 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ (Video Switcher) สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ คุณณัฐวุฒิ เนื้อทอง 026976612 24 กุมภาพันธ์ 2564
21/25654 สอบราคาจัดซื้อกล้องดิจิตอล สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ คุณณัฐวุฒิ เนื้อทอง 026976612 24 กุมภาพันธ์ 2564
18/2564 สอบราคาจัดซื้อ motion capture suit และ data glove (ชุดกล้องจับความเคลื่อนไหวและถุงมือ) สำหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 อ.จักรพันธ์ สืบแสน 026976510 17 กุมภาพันธ์ 2564