ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
224/2565 ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม ด้านหลัง อาคาร 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณณัทเดชาธร สุทธิวารีพงษ์ 026976559 28 ธันวาคม 2565
216/2565 ประกวดราคาจัดซื้้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (ไม่มีจอ) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณชนบท ตั้งใจมุ่งทำดี 026976513 9 ธันวาคม 2565
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
219/2565 สอบราคาจัดซื้อกล้อง Digital พร้อมเลนส์ 15-45 mm STM จำนวน 8 ชุด และ ชุดกล้อง DSLR พร้อมเลนส์ RF 24-105 mm จำนวน 1 ชุด คุณสามารถ แก้วแรมเรือน 026976610 29 พฤศจิกายน 2565
215/2565 สอบราคางานโครงการปรับปรุงระบบกันซึม ดาดฟ้าอาคาร 10 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 23 พฤศจิกายน 2565
212/2565 ประกวดราคาจ้างชุดครุยวิทยฐานะ แถบเกียรตินิยม อันดับ 1 และ 2 สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566 คุณอรวรรณ สุดสาลี 026976896 22 พฤศจิกายน 2565
211/2565 สอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตร และเหรียญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 คุณปภาณัช ช่วงอรุณ 026976871 8 พฤศจิกายน 2565
205/2565 ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คุณจันจิรา เลิศศรีบัณฑิต 026976277 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
190/2565 สอบราคาบริษัท Outsource ช่างเทคนิคบริการอุปกรณ์การเรียนการสอน และงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ คุณมาลีพรรณ ศิริสุวรรณ 026976279 20 ตุลาคม 2565
200/2565 การจำหน่ายรถยนต์ตู้ที่ใช้แล้ว จำนวน 7 คัน ของมหาวิทยาลัย คุณณัฐวิช มิตรประชาชน 026976089 20 ตุลาคม 2565
201/2565 การจำหน่ายรถบัส BMC ใช้แล้วของมหาวิทยาลัย คุณณัฐวิช มิตรประชาชน 026976089 20 ตุลาคม 2565
178/2565 สอบราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Private Cloud Computing Service คุณเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 18 ตุลาคม 2565
184/2565 ประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 12 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น 026976059 18 ตุลาคม 2565
175/2565 ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คุณจันจิรา เลิศศรีบัณฑิต 026976277 10 ตุลาคม 2565
174/2565 สอบราคางานปรับปรุงป้อมยามด้านหน้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายประดุง ศรีอุดร 026976056 7 ตุลาคม 2565