ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง/สอบราคา - ประกวดราคา

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
211/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (iMac) สำหรับสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คุณคมสันต์ อ้นวิมล
026976287
22/11/2019
205/2562 สอบราคาจัดทำทำเนียบบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์
026976950
18/11/2019
207/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการดูแลกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หมัด ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณปิยพัทธ์ คำปินตา
026976055
18/11/2019
202/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
14/11/2019
203/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งและบริการเครื่องฆ่าเชื้อโถปัสสาวะห้องน้ำชาย เครื่องสเปรย์ปรับอากาศหอมและเครื่องกำจัดผ้าอนามัยห้องน้ำหญิง ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณปิยพัทธ์ คำปินตา
026976055
08/11/2019

ประจำเดือน : ตุลาคม 2562

ประกาศเลขที่
เรื่อง
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
วันที่เปิดซอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
191/2562 สอบราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบการวด์ ห้องปฏิบัติการวงจรไฟ้า อาคาร 19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร
026976059
30/10/2019
185/2562 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (iMac) สำหรับสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คุณคมสันต์ อ้นวิมล
026976287
28/10/2019
180/2562 ประกวดราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
18/10/2019
183/2562 สอบราคาจัดจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล
026976880
16/10/2019
179/2562 ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเอกสารดิจิตอลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย
026976063
11/10/2019
171/2562 ขยายเวลาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลระบบ SAP (ทดแทน) คุณกิติภาภรณ์ อรุณศิริวัฒน์
026976289
03/10/2019