ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
209/2566 สอบราคาจัดซื้อปกปริญญาบัตร และเหรียญตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 คุณกนกนารถ ใยเทศ 026976871 5 ตุลาคม 2566
ประกาศเลขที่ เรื่อง ผู้ติดต่อ เบอร์โทร วันที่เปิดซอง ดาว์โหลด
199/2566 ประกวดราคาปรับปรุงหอพัก I2B ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 21 กันยายน 2566
190/2566 สอบราคาโครงการทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 14 กันยายน 2566
198/2566 สอบราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) นายเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ 026976284 13 กันยายน 2566
195/2566 สอบราคาการจ้างทำกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 50,000 ใบ คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976787 11 กันยายน 2566
195/2566 สอบราคาการจ้างทำกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 50,000 ใบ คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976787 11 กันยายน 2566
178/2566 ประกวดราคางานโครงการเปลี่ยนตู้ PABX ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณประดุง ศรีอุดร 026976056 7 กันยายน 2566